نام: جناب آقای دکتر محمود فرهادی

       تخصص: متخصص طب اورژانس
       سمت: ریاست محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع)

  شرح وظایف ریاست:

  1- تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان بیمارستان بصورت شفاف و واضح

  2- کسب اطمینان از انطباق عملکردبیمارستان با قوانین و مقررات و استانداردهای نهادهی ناظر وسیاست گذار

  3- کسب اطمینان از اجرای اقدامات برنامه ریزی شده در چهت پیشگیری و ارتقای سلامت در چهار حیطه

  الف: گیرندگان خدمت ب:کارکنان   ج: محیط بیمارستان   د: جامعه از طریق مشارکت با مسئولان ارشد

  4- نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان

  5- حضور مستمر و پایدار در کمیته های بیمارستان و پیشگیری مصوبات آن

  6- ایجاد روحیه کاری و تلاش گروهی در بیمارستان

  آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
  تلفن تماس:  (34224825)(28)(98+)
  فکس: (34225386)(28)(98+)
  پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
  ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0